Naturutblickar

Möjlighet till naturutblickar kan ha en positiv påverkan för patienter på en intensivvårdsavdelning. Det bidrar till att minska stress, främja mer positiva känslor och stödja återhämtning. Möjligheten till utblickar är också positivt för närstående och personal.

>> Läs mer