Övervakning

Övervaknings-/arbetsstationen samt intensivvårdsrummet är personalens centrala arbetsplats på IVA. För att öka upplevelsen av kontroll och minska stress bör denna vara kopplad till patientrummet och utformad så att personalen lätt kan se patienten därifrån.

>> Läs mer