Orientering

Studier visar på en direkt koppling mellan byggnaders form och struktur och människan förmåga att förstå var man befinner sig. Överblickbarhet, utblickar genom fönster, landmärke, logisk organisation av rum, planlösning, rätt belysning och klar information underlättar orientering.

>> Läs mer