Rumslig organisation

Studier visar att inom relativ stora IVA enheter kan sjuksköterskor lägga närmare 30 % av sin arbetstid på att gå ärenden. IVA-enheter borde därför vara tillräckligt små så att vårdpersonalen lätt kan skapa sig en uppfattning om vad som händer och sker inom enheten och samtidigt tillräcklig stor för att kunna effektivisera bemanningen.

>> Läs mer