Forskning om operationsmiljön

Operationssalen är en komplex plats. Bra utformning av en operationssal kan förbättra arbetsmiljön för kirurgers och annan personal. Detta kan då ge bättre effektivitet och vårdresultat. Dålig miljö kan i sin tur innebära motsatsen.