Buller

Buller i operationssalen produceras huvudsakligen av olika aktiviteter - dörrar, vagnar, larm, ständiga samtal mellan operationspersonal och framförallt av teknisk utrustning och apparater Buller anges ofta i olika arbetsmiljömiljösammanhang som vanlig källa till irritation, koncentrationssvårigheter, huvudvärk mm. Ljudnivåer under operation kan vara mycket högre än normalt tal mellan personalen.

>> Läs mer