Distraktioner

Operation kräver högsta uppmärksamhet och koncentration från den opererande personalen under relativ lång tid. I genomsnitt förekommer det ca 60 avbrott eller distraktioner under en operation. Man har funnit en relation mellan antal distraktioner under operation och hur allvarligt skadad patienten var. Ju allvarligare skadade patienter desto fler avbrott. Den vanligaste orsaken till distraktioner under operation är att personal rör sig i operationssalen.

>> Läs mer