Hygien

Med modern operationssalsstandard, hygienrutiner, särskilda kläder, ventilation mm. är det personalen samt patienten i operationssalen som är de främsta smittkällorna. Kirurgisk infektion är av de största farorna och orsaken till komplikationer efter kirurgi. Normal hudflora hos patienter eller vårdpersonal orsakar mer än hälften alla infektioner efter kirurgi. Moderna textilteknik kan erbjuda kläder som i stor utsträckning kan minska spridningen av hudbakterier till luften i operationssalen.

>> Läs mer