Patientupplevelser

Allt fler patienter opereras vakna med endast lokalbedövning och påverkas därigenom mer av operationsmiljön. Men forskning om upplevelsen av operationsmiljöer är mycket begränsad och man behöver genomföra fler studier inom området. Man har dock dokumenterat att operation är förenad med ökad stress och ångest hos patienter. Det har en negativ effekt på behandlingsresultat.

>> Läs mer