IVA-funktionsenheten

IVA- funktionsenheter består av två IVA-moduler, det vill säga fyra enpatientrum, samt stödfunktioner. Dessa kan sammankopplas med ytterligare funktionsenheter i större avdelningsenheter. Hur detta görs beror på avdelningens storlek och behov i olika sjukhus. Här visas två varianter. Enkelkorridorsystem ger kontakt och överblickbarhet. Stödfunktioner måste då placeras mellan funktionsenheter. På IVA avdelningar med större vård- och övervakningsbehov, t.ex. universitetssjukhus, bedöms möjligheten att tillgodogöra sig detta som mindre. Där kan en lösning med stödfunktioner i kärnan och dubbelkorridorsystem väljas.

>> Läs mer 

 Some description

Bild: Två IVA-moduler utgör tillsammans med stödenheterna en IVA-funktionsenhet

 

IVA-modul A
IVA-modul B