IVA-modulen

IVA- rummen kopplas samman parvis med glasade skjutdörrar och med gemensam arbets/övervakningsstation. Kopplingen mellan rummen ger på så sätt möjlighet till samordnat effektivare arbetssätt och arbetsfördelning. Här presenteras två olika varianter på IVA-modul – med möjlighet till förrum eller luftsluss.

Se exempelbilder på IVA-modul A och IVA-modul B nedan.

IVA-modul A möjliggör förrum (och sluss utan sängtransport).

IVA-modul B ger möjligheten till att inrätta en luftsluss. Slussen behöver vara dimensionerad så att sängtransporter till/från vårdrummet kan ske utan att bägge dörrarna öppnas samtidigt I illustrerad lösning styr slussens dimensioner djupet på arbetsstationen.

>> Läs mer om IVA-modulen

>> Läs mer om Funktioner i patientrum och IVA-modul

IVA-modul A
IVA-modul B