IVA-patientrummet

IVA-patientrummet dimensioneras utifrån vårdplatsen behov. Här ska finnas plats för säng/patientutrymme, teknisk utrustning, möjlighet för flera personer vistas i rummet samtidigt samt att det finns tillräcklig med plats för närstående. Det bör också finnas tillräckligt med utrymme kring vårdplatsen för att kunna aktivera patienten vid behov. Vårdrummets golvyta blir därigenom ca 30 m2.

>> Läs mer