Principer för IVA-patientrum, modul, funktionsenhet

En intensivvårdsavdelning föreslås bestå av enpatientrum med RWC och spoldesinfektor till varje rum. Två enpatientrum kopplade till en gemensam arbets/övervakningsstation utgör en IVA-modul. Två sådana IVA-moduler, det vill säga fyra enpatientrum, samt stödfunktioner är organiserade i funktionsenheter. Stödfunktioner finns i direkt närhet till funktionsenheten.

>> Läs mer

Patientperspektivet
Personalperspektivet