Planering av en operationsavdelning

Vid planering av en operationsavdelning är det många ställningstaganden som ska göras. I centrum för planeringen är patienten och patientsäkerheten. Vad finns i salen, närmast salen, inom avdelningen och hur ser sambanden ut med enheter som ligger utanför avdelningen? Hur ska vi arbeta?

 

Some description