Hygien och patientsäkerhet

Postoperativa infektioner är den tredje vanligaste VRI (vårdrelaterad infektion) med 15 % av alla VRI. En hög hygiennivå innebär en hög patientsäkerhet. För att infektioner ska undvikas är det flera delar som är beroende av varandra. I en operationssal är de tre viktigaste påverkande faktorerna: klädsel, ventilation och beteende.

 >> Läs mer

 

 Some description

Bild: Bilden visar den markerade gränsen till "ren zon" vid fast operationsbord. Korrekt position för assistering till operationssköterska.