Operationsflöde dagkirurgiska patienter

Följande funktioner behövs i operationsflödet för dagkirurgiska patienter:

Reception - För registrering av öppenvårdspatienter, väntplatser.

Omklädningsrum för patienter - Avgränsade omklädningsplatser/rum med toalett och dusch.

Större omklädningsplatser/rum med RWC/dusch med plats för medhjälpare - Den preoperativa duschningen är en viktig del för att minska risken för postoperativ infektion. Det kan vara svårt att klara denna duschning själv i hemmet och därför behövs extra utrymme för att kunna assistera patienten.

Pre-op - Öppet rum med avgränsade platser för pre-operativ omvårdnad och övervakning innan operation. Här bör också finnas enskilda rum för patient med anhörig. Förberedelserum för ledningsanestesi om det inte finns inne på avdelningen. Beroende på verksamhet och planering kan pre-op användas som uppvakningsrum under senare delen av dagen.

RWC - Vaken patient ska kunna besöka WC under väntetid för operation

Överflyttning - Överflyttning till operationsbrits i pre-op eller i överflyttningsrum med fast installerat lyftsystem. Patienten kan alternativt gå själv till operationssalen. Gränsen till operationsavdelningen är där patienten överflyttas.

Uppvakning dagkirurgi - Kortare tids övervakning på brits efter operation för dagkirurgipatienter. Här bör också finnas en avgränsad del med bekväma sittplatser med liten pentrydel med möjlighet att själv ta något att dricka.

Samtalsrum - Samtal för operationsplanering före operation och för utskrivningssamtal efter operation.

 

Some description