Operationsflöde inneliggande patienter

Följande funktioner behövs i operationsflödet för inneliggande patienter:

Reception - Mottagning och registrering av patient, patenten flyttas till pre-op med hjälp av operationspersonalen.

Pre-op - Öppet rum med avgränsade platser för pre-operativ omvårdnad och övervakning innan operation. Här bör också finnas enskilda rum för patient med anhörig. Förberedelserum för ledningsanestesi alternativt om det finns på avdelningen eller om förberedelsen görs direkt inne på sal. Det finns organisatoriska aspekter på planering av denna funktion. Ett exempel är i de fall då pre-op skall skötas av operationsteamet själva för att kunna styra över flödet för sin egen operationsplanering.

RWC - Patient ska kunna besöka WC under väntetid för op.

Överflyttning - Inneliggande patienter flyttas över till operationsbrits antingen på pre-op eller i särskilt överflyttningsrum med fast installerat lyftsystem. Gränsen till operationsavdelningen är där patienten överflyttas.

Säng - Sängen flyttas till sängvänthall. Sängen skall hållas varm för att den nyopererade patienten inte ska förlora kroppsvärme.

 

Some description

Bild: Operationsflöde inneliggande patienter