Principer för operationssalen, operationsenheten och operationsavdelningen

En operationsenhet består av operationssalar och stöd/servicefunktioner. Antal operationssalar per enhet måste avgöras i varje projekt men en lämplig storlek kan vara 4 – 6 salar. I en sådan enhet kan också förutsättningar skapas för att arbeta i team med ansvar för en operationsmodul bestående av två till tre salar.

>> Läs mer

Operationsflöde