Användning

”Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” består av såväl kunskaps- och faktadelar som visualiserade förslag på lösningar och utformning. Tanken är att materialet ska användas som en generell kunskaps och inspirationsmaterial i samverkansprocessen kring enskilda projekt. Visualiseringarna avser att visa konsekvenser av olika lösningar och på vilket sätt forskningsbaserad kunskap kan inarbetats. Det är ett öppet material där exempelrum och förslag till organisation av funktionsenheter mm ska ses som belysande möjligheter snarare än som färdiga lösningar att kopiera rakt av.