Bakgrund

Sedan SPRI:s nedläggning på 1990-talet har en samordnad nationell strategi för hur kunskap, forskning och innovation kan nyttiggöras i vårdbyggnadsinvesteringar i Sverige saknats. 2011 tog PTS-forum ett initiativ till långsiktigt samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers för att utveckla ”evidensbaserade konceptprogram” för vårdbyggnader. Det första projektet var ”Den goda vårdavdelningen” som redovisades 2011. Projektet ”Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” som redovisas i denna rapport är det andra.