Kort historia för intensivvårdsavdelningen

I sin moderna form är intensivvårdsavdelningen (IVA) ca 50 år gammal. Den moderna respiratorn konstruerades av svensken Carl-Gustav Engström och den användes flitigt under polioepidemin i Danmark i början av 1950-talet. Den kom därefter snabbt till användning i resten av Europa och USA. Uppfinningen var följden av ett drastiskt behov av andningshjälp för patienter som drabbats av polio.