Kort historia för operationsavdelningen

1846 gjordes den första operationen i allmän narkos med eter i Boston. Året efter infördes kloroform som bedövningsmedel för att minska smärtorna vid förlossningar. Genomförandet av steril operationsteknik i kombination med narkos innebar betydligt fler kirurgiska ingrepp kunde genomföras. Tidigare hade kirurgerna arbetat snabbt för att förkorta lidandet men kunde nu börja arbeta mer med operationstekniken. Kirurgin blev genom denna utveckling läkekonstens främsta disciplin under slutet av 1800-talet.