Organisation, process och deltagare

"Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” är ett projekt som har genomförs av PTS-gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers. Projektet har letts av en styrgrupp och genomförts av Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers i samverkan med en projektgrupp.