Planeringsprocessen för vårdbyggnader

Planering av vårdbyggnader har under de senaste decennierna gått från en normativ till en dynamisk planeringsmodell. Något förenklat kan man säga att den normativa modellen kännetecknas av ett centraliserat system där en samlad mängd erfarenheter och kunskap omvandlas till normer och riktlinjer centralt som sedan tillämpas i de konkreta byggprojekten. Sverige idag kännetecknas av motsatsen d.v.s. en dynamisk planeringsmodell med en decentraliserad struktur och minimal central kunskapsbildning.