Syfte med rapporten

Syftet är att ta fram evidens- och erfarenhetsbaserade riktlinjer för hur framtidens hållbara högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård kan utformas. Idag finns ingen sammanhållen dokumentation som visar hur dessa bör utformas och som inkluderar olika behov av funktion, teknik, hygien, säkerhet, ekonomi, logistik, patientupplevelse mm. Vi har strävat efter att samordna identifierade ingående krav och behov för att kunna uppnå en så bra total vårdmiljö som möjligt. Resultatet visar förslag till utformning av minsta godtagbara standard för dessa vårdmiljöer.