Lokaler för öppenvård

God vårdarkitektur är en viktig del av själva vården. När arkitekturen uttrycks i funktionella och ändamålsenliga lokaler, som gör verksamheten mer effektiv, blir den på flera sätt ett indirekt stöd för patienter, närstående och personal. Denna övertygelse har varit utgångspunkten för arbetet med ”Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar”.


Morgondagens patient har beskrivits som: ”Från tålmodig till påläst aktör och medskapare”. Medborgare kräver nya metoder, verktyg och processer som, i samarbete med vården, kan ge dem ökad kontroll över den egna hälsan. Det innebär att patienter kommer att vara mer aktiva, både före och efter mötet med vården.

Underliggande sidor är utdrag från rapporten som ni hittar till höger.