Undersökningar

Hur upplever patienterna öppenvårdens lokaler?
Hur stöttar de personalens samverkan?
Vilka konsekvenser ger storleken på undersökningsoch mottagningsrum?
Hur ser de ut, lokalerna som i dag designas utifrån visionen att vara en del av framtidens öppenvård?

Detta är kärnfrågorna i de undersökningar som genomförts.