Utformning och förslag

Rapporten ger planeringsförutsättningar, pusselbitar och förslag för att skapa en arkitektur för öppenvård i förändring. Generella lokaler, som ger flexibilitet för verksamheten. Moduler och enheter grundade på slutsatser från forskning och undersökningar att använda som underlag för diskussioner i planeringen. Vilken väg som är bäst att gå väljs utifrån definierade behov och samverkansprocessen i varje enskilt projekt.