Lokaler för psykiatri (konceptprogram)

Bakgrund:

Det sker idag omfattande planering för och byggande av lokaler för psykiatri runt om i Sverige. Psykiatrisk vård förändras och därmed behöver framtidens lokaler anpassas för att klara nya krav. Det handlar exempelvis om lokalisering, bemanning, organisation, relation patient – personal och sluten - öppenvård, arbetsmiljö, säkerhet mm.

Syfte:

Syftet är att utveckla ett evidensbaserat kunskaps- och planeringsunderlag för olika lokaler för psykiatri. Förebilden är de evidensbaserade konceptprogram som tidigare utvecklats i samverkan mellan PTS-forum och CVA.

Mål:

Målet är att ta fram gemensamma riktlinjer utformade som visualiserade modeller som visar flexibla och generella vårdavdelningar, mottagningar och identifierade mellanformer. Exempel är olika visualiserade enheter på olika nivåer – verksamhets – funktions - och rumsnivå, men också funktionsbeskrivningar (typrum), tekniska förutsättningar och checklistor.

Genomförande:

Workshops kommer genomföras 6 februari samt 8 mars 2018.

Projektet startade i september 2017 och beräknas vara klart efter sommaren 2018.

Slutrapport:

Konceptprogram Lokaler för psykiatri, oktober 2018

Bilagor, oktober 2018

 

Projektledare

Peter Fröst, CVA Chalmers
peter.frost@chalmers.se

Styrgrupp

Irene Brodell, Region Kalmar

Åsa Norrby, Landstinget Blekinge

Charlotte Bruun, Region Jönköpings län

Peter Fröst, CVA Chalmers  

Projektgrupp

Birgitta Schlyter, Region Halland

Marie-Ann Jönsson, Region Halland

Stefan Persson, Landstinget Blekinge

Ingrid Jacobson Nelson, Stockholms läns landsting

Susann Holm, Region Skåne

Rune Reinaas, Sykehusbygg

Pål Ingdal, Sykehusbygg

Arbetsgrupp

Peter Fröst, CVA Chalmers 
peter.frost@chalmers.se

Lin Tan, CVA Chalmers 
lint@chalmers.se

Sofia Park, CVA Chalmers 
sofia.park@chalmers.se

Stefan Lundin, CVA Chalmers

Roger Ulrich, CVA Chalmers

Mike Apple, CVA Chalmers

Pål Ingdal, Sykehusbygg