Start av vårdbyggnadsprojekt

Arbetet med att fastställa förutsättningarna för ett vårdbyggnadsprojekt benämns olika; planeringsfas, tidiga skeden, projektinramning m.fl. Vad som avses här är alla de aktiviteter som ligger till grund för ett investeringsbeslut och/eller annan form av beslut om att starta ett byggprojekt. Vilka aktiviteter det är skiljer sig dock mellan olika typer av projekt och mellan olika organisationer. En vårdbyggnadsprocess startar som regel till följd av ett behov kopplat till verksamhetsutveckling. Vanligast kanske är att en verksamhet initierar ett projekt genom att vända sig till sin fastighetsförvaltare med ett behov av förändrade lokaler, kanske som en konsekvens av en investeringsprocess i verksamheten, kanske i anslutning till ett verksamhetsförändringsarbete. I vissa fall initieras projektet från politiskt eller strategiskt håll, ofta då tillsammans med en beskrivning av en verksamhetsförändring med syfte att förbättra, modernisera och/eller effektivisera vården. Andra projekt definieras baserat på en fastighetsutvecklingsplan och utgår inte sällan från fastigheters tekniska livslängd.