Värdedrivet IT-stöd

Resultatet från de tre fallstudierna i den svenska delen av det multinationella forskningsprojektet ValPro (Value Driven Procurement in Buildin and Real Estate) visar bl a följande;

  • Att använda IT-stöd (såsom PTS) i tidiga skeden av byggprocessen möjliggör en effektivare byggprocess
  • Att nyttjandet av IT-stöd (såsom PTS) underlättar då man ska fånga och hantera kundernas (hyresgästens) behov 
  • Att det är ett stort värde i att använda dessa IT-stöd online för att hantera och kommunicera projektmålen, krav och värden mellan hyresgäster (företrädare för verksamheten), fastighetsägarens/byggherrens personal, och till andra intressenter av byggprojektet såsom projektörer, arkitekter och entreprenörer. 


Some description

Bild. Faser i byggprocessen där IT-stödet Program för teknisk standard (PTS) används.

Dock påvisade de svenska fallstudierna att faserna mellan förvaltning och byggprocess är viktiga faser som inte alltid är optimala. Liknande resultat framkom också vid en kartläggning av dagens IT-stöd i byggprocessen, genomförd av den Franska delen av ValPro. Denna kartläggning visade att det finns väldigt lite IT-stöd som underlättar kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden.

Filer