Resultat Fallstudie 1: Höglandssjukhuset, Eksjö (hus 36)

Vilka funktioner i PTS stödjer byggprocessen?
Då fallstudien är ett typiskt byggprojekt som PTS har utvecklats för beskrivs funktionerna i PTS nedan.

 • Riktlinjer
 • Tekniska krav 
 • Typrum 
 • PTS Forum (kunskapsbildande socialt nätverk)
 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Hur påverkar användningen av PTS byggprocessen?

Resultatet från intervjuerna visade att PTS användes på ett typiskt sätt för byggprojekt av sjukhusbyggnader och lokaler för sjukvården enligt figuren nedan.

 Some description

Bild 1. Byggprocessen och användandet av Program för teknisk standard (PTS).

Vilka värden skapas genom att använda PTS?

Genomförda intervjuer och workshops gav ett resultat på 6 stycken värden som skapas genom användning av PTS som stöd i byggprocessen. Dessa är följande:

 1. PTS underlättar att krav identifieras och fångas upp (från hyresgäst och ägare/beställare)
 2. PTS underlättar kommunikation och informationsöverföring 
 3. PTS underlättar samsyn för projektdeltagare om projektets vision och slutrestulat. 
 4. PTS möjliggör en effektivare process 
 5. PTS möjliggör konsekvent standard 
 6. PTS möjliggör benchmarking och kunskapsutbyte

Hur kan PTS utvecklas för att stödja en värdedriven process?

Under ett antal workshops och intervjuer framkom att Program för teknisk standard skulle kunna utvecklas ytterligare för att stödja en värdedriven process.

>> Läs mer om resultatet i den svenska rapporten