Syfte och frågeställningar

Undersöka användandet av Program för Teknisk Standard (PTS) i ett byggprojekt där lokalerna ska användas till sjukvårdsverksamhet.

  • Vilken funktioner i PTS stödjer byggprocessen?
  • Hur påverkar användningen av PTS processen? 
  • Vilket nytta/vilka värden ger användandet av PTS? 
  • Hur kan PTS utvecklas för att stödja en värdedriven process?

 

Metodval

Dokumentstudie, workshops och intervjuer (7 st)

Respondenter

Lokalplanerare, Byggprojektledare, Förvaltare, Hyresgäst, Entreprenör och Arkitekt