Resultat Fallstudie 2: Kulturhuset Spira, Jönköping

Vilka funktioner i PTS stödjer byggprocessen?

Program för teknisk standard användes för att bl a plocka fram underlag till den arkitekttävling som genomfördes samt till underlaget för upphandling av entreprenör. I programfasen användes modulen FunktionsProgrammet (FP) för att fånga och hantera hyresgästens behov och modulen tekniska krav (TK) användes för att specificera de tekniska förutsättningarna för projektet. Program för teknisk standard har dock inte använts fullt ut i detta byggprojekt eftersom den nya byggnaden inte innehöll sjukvårdslokaler. Dock kunde många typrum i PTS användas som en bas för att sedermera modifieras för lokaler vars ändamål är musik och teaterverksamhet.

Hur påverkar användning av PTS processen?

Resultatet från intervjuerna visade att PTS gav stöd i de tidiga faserna av byggprocessen och möjliggjorde en effektivare process. Programarbetet och systemhandlingar var framtagna med hjälp och stöd av Program för teknisk standard och att detta gav påtagliga nyttoeffekteren av PTS processen?

Vilka värden skapas genom att använda PTS?

Genomförda intervjuer kunde 3 sycken värden påvisas:

  1. PTS underlättar kommunikationen och informationsöverföringen
  2. PTS möjliggör en effektivare process
  3. PTS möjliggör konsekvent standard

>> Läs mer om resultatet i den svenska rapporten