Syfte och frågeställningar

Undersöka användandet av Program för teknisk standard (PTS) för ett byggnad där lokalerna ska användas till något annat än sjukvårdsverksamhet.

  • Vilken funktioner i PTS stödjer byggprocessens tidiga skeden?
  • Hur påverkar användningen av PTS processen?
  • Vilket nytta/vilka värden ger användandet av PTS? 

 

Metodval

Dokumentstudie och intervjuer (6 st)

Respondenter

Lokalplanerare, Byggprojektledare, Förvaltare, Hyresgäst, Entreprenör och Arkitekt