Fallstudie 3: Skånes Universitetssjukhus, Malmö (Akut & Infektion)

Fakta

Motto för den nya sjukhusbyggnaden är flexibilitet, god logistik, hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Byggherre: RegionService i Skåne

Entreprenadform: Generalentreprenad utförs av PEAB AB

Byggstart: jan/febr 2008

Färdigställande: 2011

Verksamhet: specialiserad akutsjukvård med medicin, ortopedi, kirurgi, infektion, öron samt infektionsklinik.

Yta: 24 000 kvm (19 000 kvm nybyggnad och 5 000 kvm ombyggnad)