Syfte och frågeställningar

Undersöka användandet av dRofus och BIM i byggprojekt och byggandet av lokaler för sjukvårdsverksamhet.

  • Vilken funktioner i dRofus stödjer byggprocessens tidiga skeden?
  • Hur påverkar användningen av dRofus och BIM processen?
  • Vilket nytta/vilka värden ger användandet av dRofus och BIM? 

 

Metodval

Dokumentstudie och intervjuer (6 st)

Respondenter

Lokalplanerare, Byggprojektledare, Förvaltare, Hyresgäst, Entreprenör och Konsult (BIM-samordnare)