Forskningsprojektet

Genom finansiering från bl a Formas drog Jönköpings Tekniska högskola igång ett forskningsprojekt i samarbete med Landstingsfastigheter i Jönköping ett projekt kallat ValPro - Value driven procurement in Building and Real Estate. Projektet som genomfördes över två år och fokuserade på ökat värde för byggherrar och brukare och behovet av kunddriven innovation. Det hade särskild inriktning på definition av krav i tidiga skeden, med koppling till BIM. Projektet var ett europeiskt projekt inom det sk Eracobuild-programmet och hade deltagare från Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Cypern.

Mer information om projektet finns att läsa på www.valpro.eu