Metod

Tre stycken pågående byggprojekt valdes ut att studera;

  • Hus 36, Höglandssjukhuset i Eksjö
  • Kulturhuset Spira i cenrala Jönköping 
  • Akutmottagningen/infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Dokumentstudier, workshops samt intervjuer med personer inblandade i byggprojektet genomfördes.