Forskningsresultat

Att använda IT-verktyg (såsom PTS) som stöd i byggprocessens tidiga skeden möjliggör inte enbart till effektivare process utan underlättar när kundens behov och krav ska fångas och kommuniceras ut till berörda i byggprojektet.

Nedan presenteras resultatet från de tre fallstudierna i den svenska delen av det multinationella forskningsprojektet ValPro. Vill du läsa mer om varje delresultat, klicka på länken.

1. PTS möjliggör en effektivare process
2. PTS underlättar då krav ska fångas upp och kommuniceras
3. PTS underlättar samarbete och kommunikation
4. Erfarenhetsåterföring mellan förvaltning och byggprocess är viktigt