2. Underlättar kravförståelsen

Fallstudierna har tydligt visat på nyttan av PTS och dRofus för att fånga och hantera kundernas (hyresgästens) behov. Genom att t ex används typrummen vid diskussioner med brukare kan verksamheters krav fångas på ett mer effektivt sätt.

"Att använda PTS och rumsfunktionsprogrammen är bra eftersom varje rum innehåller tydliga krav. Man vet vad som förväntas.” (Entreprenör)