3. Underlättar samarbete och kommunikation

Fallstudierna visar på att ett IT-stöd, såsom PTS, kan underlätta samarbete, kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan olika parter och vara en starkt bidragande orsak till en mer värdeskapande process.

"Jag tycker ju att det är ett fantastiskt bra styrverktyg, där vi på ett och samma ställe kan hålla alla informerade om vad vi vill ha. Det är ju rätt otroligt." (Byggherre)

Fallstudierna visa också på att dessa IT-stöd gör det möjliggör samarbeten för ständig förbättring vilket ökar värdet och minskar felen på informationen. Det sociala nätverket PTS Forum är ett exempel på detta.