Pågående forskningsrelaterade projekt

I samarbete med Chalmers tekniska högskola och Jönköpings University pågår ett antal forskningsrelaterade utvecklingsprojekt. 

För närvarande pågår följande studier:

  • Uppdatering av Den Goda Vårdavdelningen (ht-2018)
  • Förstudie BIM i produktionsanvändning (ht-2018)

 

Some description       Some description