Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Om PTS

PTS ger kvalité genom hela processen

PTS, Program för Teknisk Standard, är ett system för att åstadkomma rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar eller har uppdrag inom fastighetsförvaltningen.


Some description

PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet.

PTS har fyra huvudperspektiv för effektmål; effekter för kunden, effekter för fastighetsägaren, effekter för samhället samt ekonomiska effekter.

Effekter för kunden

 • Dokumenterade överenskommelser som beskriver rätt produkt (utrymmen för hälso- och sjukvårdens verksamheter).
 • Anger standardnivå på utrymmen, såväl vad gäller storlek som rumsegenskaper, vilket syftar till ett optimalt resursanvändande och rätt produkt.
 • Lösningar som kan återanvändas.

Effekter för fastighetsägaren och förvaltaren

 • Rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning.
 • Vara en standard inom förvaltningen, göra rätt från början.
 • Lösningar som kan återanvändas.
 • Förstärkning av byggherrens roll.
 • Fungerande byggnader som ger förutsättningar för effektiv drift, skötsel och förvaltning. Tekniskt program är det redskap som hanterar detta.

Effekter för samhället

 • Fungerande byggnader som ger förutsättningar för effektiv drift, skötsel och förvaltning ger mer pengar till vården.
 • Riktlinjer för robusthet och tillgänglighet ger effekter för samhället genom att säkerställa drift och tillgänglighet för medborgarna.

Ekonomiska effekter

 • Hushålla med resurser genom att göra rätt från början och återanvända lösningar.
 • Minska projekteringskostnaderna med 2-3 %
 • Minska byggkostnaderna med 2-3 %