Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

PTS Hållbarhet (modul)

Här finns funktioner för att skapa och följa upp Hållbarhetsprogram (även kallat Miljöprogram) för byggprojekt. Som användare utgår man ifrån uppbyggda mallar som gäller för sitt egna landsting/region. Mallarna skapas i verktyget PTS Master och ärvs ner i projektet. I mallarna styr man vilka hållbarhetskrav som ska finnas med. Kraven hämtas från Hållbarhetsbiblioteket i PTS Master.

Hållbarhetsbiblioteket är uppbyggt utifrån sju aspekter:

  1. Platsen
  2. Inomhusklimat och välbefinnande
  3. Vatten och avlopp
  4. Energi och föroreningar
  5. Material och avfall
  6. Stadens gestaltning
  7. Genomförande och förvaltning

Varje aspekt innehåller en eller flera faktorer och varje faktor innehåller en eller flera krav

Funktioner

Att skapa rapporter ex hållbarhetsprogram Förstudie
Att registrera hållbarhetskrav Programarbete
Att följa upp registrerade hållbarhetskrav mha grafer och avvikelserapporter Projektering

Används av

Projektledare, Miljö- och kvalitetsansvariga, konsulter m.fl.