Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Om PTS Forum

PTS Forum bildades formellt vid ett möte den 23 mars 2004. Kontaktperson för detta nätverk är Tomas Calmviken, tomas.calmviken@rjl.se, Jönköping.

Regionfastigheter i Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS-system. Regionfastigheter i Jönköpings län var pionjär när det gäller att arbeta fram och använda kravspecifikationer i byggprocessens tidiga skeden. PTS-systemet började användas år 1991, som då var i form av dokument i pärmar. Under början av 2000-talet ersattes pärmarna med uppbyggnaden av ett webbaserat system.

Systemstödet, med dess innehåll av kravdata, har blivit uppmärksammat nationellt och sedan 2004 har flera landsting och regioner anslutit sig som delägare. Detta ger nya värdefulla infallsvinklar och större resurser för utvecklingen av PTS.

 1. Region Jönköpings län (år 2004)
 2. Region Kronoberg (år 2004)
 3. Region Östergötland (år 2004)
 4. Region Kalmar län (år 2004)
 5. Region Halland (år 2004)
 6. Region Gotland (år 2004)
 7. Region Västmanland (år 2005)
 8. Region Skåne (år 2007)
 9. Region Stockholm (år 2009)
 10. Region Uppsala (år 2010)
 11. Region Örebro (år 2012)
 12. Region Dalarna (år 2013)
 13. Region Blekinge (år 2013)
 14. Region Gävleborg (år 2014)
 15. Västra Götalandsregionen (år 2014)
 16. Region Sörmland (år 2016)

Ungefär vartannat år anordnas PTS Forums användarseminarie där medlemmarna bjuds in för att delta. Nyheter kring systemet, erfarenhetsutbyten kring specifika frågor m.m står på agendan.

Some description