Beta-version

Utvecklingsplan för PTS Opus (Beta)

Under slutet av januari år 2022 installerades den första betaversion av PTS Opus . Beta-versionen vidareutvecklas successivt med nya funktioner och systemdelar under större delen av 2022 tills den första riktiga versionen av PTS Opus släpps.

2022-04-14; Beta version 0.2 släpps och installeras.

Beta-versionen kommer att bl. a. innehålla följande funktioner;

 • PTS Projekt
  • Skapa projekt - Funktion för att skapa projekt
  • PTS Avsteg - Funktion för att registrera avsteg i ett projekt 
  • Projektbehörigheter - Funktion för att ge användare rättigheter till aktuellt projekt
  • Dokumentfunktion - Ladda upp filer och skapa rapporter inom projektfunktionen avsteg.
  • Händelselogg - Visar händelser inom projektfunktionen avsteg.
 • PTS Admin - Funktion för att skapa och hantera användare
 • PTS Master - Aktörsregistret, Regionsregistret

OBS: Beta-versionen är ej tänkt för att användas för reella projekt utan ska mer ses som en möjlighet för användarna att testköra användargränssnittet i den kommande versionen av PTS.

Synpunkter från användarna gällande användargränssnittet välkomnas och kan skickas in via support@ptsforum.se. Tack!

 


Logga in