PTS Opus (Beta)

Utvecklingsplan för PTS Opus (Beta)

Under slutet av januari år 2022 kommer en första betaversion av PTS Opus att släppas.

Versionen kommer att bl a innehålla följande funktioner;

  • PTS Projekt
    • Skapa projekt - Funktion för att skapa projekt
    • PTS Avsteg - Funktion för att registrera avsteg i ett projekt 
    • Projektbehörigheter - Funktion för att ge användare rättigheter till aktuellt projekt
  • PTS Admin - Funktion för att skapa och hantera användare
  • PTS Master - Aktörsregistret, Regionsregistret

OBS: Beta-versionen är ej tänkt för att användas för reella projekt utan ska mer ses som en möjlighet för användarna att testköra användargränssnittet i den kommande versionen av PTS.

Synpunkter från användarna gällande användargränssnittet välkomnas och kan skickas in via funktionsbrevlådan pts@rjl.se. Tack!

Demovisning sker den 8-9 februari 2022. Anmälan via Kalendariet.


Logga in