PTS Opus (Lev 1)

Utvecklingsplan för PTS Opus (Leverans 1)

Funktion/innehåll:
I denna leverans av PTS Opus ingår bland annat följande funktioner:

 • PTS Projekt
  • PTS Hållbarhet
  • Avstegsfunktion på regionnivå.
 • PTS Master
  • Kravbibliotek för Hållbarhet
  • Register
 • PTS Admin
  • Roller och rättigheter

Leverans 1 är uppdelade i sex delleveranser dvs 0.1 t.om 0.6.

 

Status:

Delleverans, version 0.3, installerades den 2022-09-05.

I delleverans 0.3 så ingick:

 • Avstegsfunktion på regionnivå
 • Register Globala mål
 • Register för skeden


Logga in