Liljewalls arkitekter, år 2018

.

Riktlinjer

Baserat på samhällets-, kundens- och fastighetsägarens behov har riktlinjer tagits fram och formulerats för väsentliga funktioner. Bland annat finns riktlinjer för akustik, fysisk tillgänglighet, brand och vårdhygieniska aspekter. Riktlinjerna i Program för Teknisk Standard beskriver de mål som ska eftersträvas och de värden som ska beaktas i olika frågor. De kan presenteras tillsammans med regler, normer och föreskrifter inom samma område och kompletteras med de tekniska kraven i PTS.

För alla typer av projekt

Riktlinjerna är utgångspunkten och sätter ribban för kraven i Program för Teknisk Standard. Lika viktigt som riktlinjerna ska beaktas vid nybyggnation ska de även beaktas vid ombyggnader och vid planerat underhåll.

 

Logga in